Online ARK wallet

De blockchain voor de digitale valuta ARK bestaat pas sinds begin 2017, maar in november 2016 vond de Initial Coin Offering al plaats. De Ark ICO liep van 7 tot en met 11 december 2016, met als doel om 2000 BTC op te halen. Tijdens de ICO – welke Ark zelf een Token Exchange Campaign noemde – werd in totaal 1279,79 BTC opgehaald, ongeveer 61% van het initiële doel. Op dat moment was de waarde van 1279,79 bitcoins iets minder dan 1 miljoen dollar.

Ondank het feit dat Ark het target voor de ICO niet behaald heeft, kunnen we toch spreken van een succesvol verloop. Op het moment van uitgave was de cryptocurrency namelijk minder dan 10 cent waard, maar in minder dan een jaar tijd heeft de Ark koers zich met meer dan 20x vermenigvuldigd.

Investeren in Ark of andere cryptocurrencies blijft natuurlijk altijd risicovol, maar tot op heden heeft de cryptocurrency positieve resultaten geboekt. Hoewel het verleden geen garantie hoeft te geven voor de toekomst, is de roadmap erg indrukwekkend waardoor we verwachten dat in de toekomst de Ark koers zeker nog zal stijgen.

Beste Ark wallet
Voor de Ark cryptocurrency is zowel een software wallet als een hardware wallet beschikbaar. De meest veilige manier om uw cryptocurrencies te bewaren is met een hardware wallet, omdat hardware wallets bescherming bieden tegen diefstal. Als u van plan bent om nu te investeren in Ark maar op korte termijn alweer uw Ark te verkopen, dan kunt u overwegen om gebruik te maken van een ARK wallet.