Bedrijfsmasseur

De bedrijfsmasseur is meestal in dienst van een overkoepelende organisatie van masseurs. De bedrijfsmasseur zal in bedrijven aan het werk gaan, om werknemers van hun klachten af te helpen of klachten te voorkomen. Een massage zorgt voor ontspanning en mensen voelen zich gezonder na een professionele stoelmassage. Pijnklachten, die vaak door te lang in dezelfde houding te zitten, worden verholpen. De werknemer zal zich veel vitaler voelen en de productiviteit neemt toe. Een bedrijfsmasseur kan ook wat adviezen geven t.o.v. de werkhouding en bewegen tussen het werk door. De werkdruk is tegenwoordig hoog, er moet gepresteerd worden. Werknemers hebben aandacht en respect nodig om goed in hun beroep te functioneren.

Fysieke klachten

De werknemer die onder grote druk moet werken heeft vaak last van een onregelmatige hartslag, slaapproblemen, lage rugpijn, snel verkouden, stress, hoofdpijn enz. Deze klachten kunnen ontaarden in ziekteverzuim. Daar zit een werkgever echter niet op te wachten. Het is daarom zinvol om regelmatig een bedrijfsmasseur te benaderen en deze aan het werk te laten gaan om de klachten van het personeel weg te nemen. Natuurlijk kost een bedrijfsmasseur geld, maar zieke werknemers kosten nog veel meer. Ziekteverzuim wordt teruggedrongen en de werknemer is meer tevreden met zijn job.